Новата възможност

0
В полза на обществото

Мястото на живот на хората винаги се е определяло от тяхната нужда за по-добри условия за преживяване. В самото начало на човешката цивилизация хората са живеели на селища максимум до 300 души. Тогава не е имало нужда от защита от други хора, защото те просто не са се нападали един друг. Малко по- късно с развитието на човешките системи една част от тези групи хора (по-ефективните) започват да трупат благосъстояние и да си складират излишъка, което започва да изкушава тези, които нямат състояние и блага. Изкушените решават да се сдобият с блага посредством грабеж.

След няколко успешни набега, произвеждащите благосъстояние започват да се укрепват в по-големи каменни селища с цел запазване на своя живот и своите богатства. Изграждането на крепостни стени е било трудно и поради тази причина вътре, в града, се е строяло много нагъсто и е имало стремеж към по-високи сгради. Важно е да се знае, че още от началото на човешката история градовете са намалявали населението (посредством висока смъртност, по-малка раждаемост и психическо напрежение).

Следващата стъпка в развитието на градовете е по времето на развитието на печатната книга. За определен период някои от тези градове стават средища на интелигенцията, защото тяхната големина спомага хората да нямат общност, следователно и хората с различни идеи не могат да бъдат осмивани (нещо, което се е случвало в селата и малките градчета заради неразбирането на новите идеи).

В този период градът се явява център на интелигенцията, но продължава да действа по същия начин на хората – смалява населението, създава предпоставки за унищожителни епидемии и нарушава психиката на живеещите в него. Важно е да се знае, че в определени моменти от епидемии са умирали над 95% от населенията на градовете в Европа. Причината е една – гъстотата на хората на едно място предизвиква различни заболявания, които не се срещат в селищните общности, където гъстотата е по-ниска. Разпространението на заразите в големите градове е светкавично, като няма възможност за скриване от нито един индивид. В следващия момент се осъществява и техническата революция, вследствие на която голям процент от населението остава без препитание.

През 1800 година 98% от населението се е занимавало със земеделие (поради по-примитивните средства на обработване на земята), докато днес едва 2% от населението се занимава със земеделие (машини, пестициди, ГМО и други спомагат за огромно производство на храни от малко хора). Освободената работна ръка се насочва към градовете и се преквалифицира за промишлени производства. Техническата революция води и до редица подобрения на живота в градовете, като канализация, течаща вода, много по-добра хигиена, ваксинация, по-добри практики на лечение, развитие на медицинските услуги и други, които позволяват да се увеличи броят на живеещите в града.

За съжаление, напълването на градовете с промишлени работници започва да изисква те да се променят така, че да задоволяват и потребностите от забавления, хранене и обучение (промишлените работници се обучават по различен начин от интелигенцията. Те трябва да са научени на подчинение и заучаване на рефлексивни дейности). Поради тази причина училищата и университетите са проектирани за такъв тип хора, заведенията, магазините и развлеченията същи.

Градът спира да бъде средище за интелигенцията и се превръща в средище на посредствеността. Отново въпреки всички нововъведения градът ограничава населението по ред причини. Причината в градовете да има прираст, е напливът от селата на хора в търсене на промишлена работа (или програмна в днешно време). Напредването на технологията и медицината не може до безкрай да потисне неспособността на хората да живеят в такава гъстота и това води до поява на нови пандемии, които отново в даден момент ще унищожат до 90% от градското население.

Освен пандемиите животът в градовете води и до много други проблеми за живеещите там. И човешките и животинските популации имат сходни потребности при голяма гъстота на съжителстване. При зайците се наблюдава импотентност, стерилитет, те започват да се хранят с изпражненията си, спада им имунитетът, нарастват болестите, като рак, инфаркт, инсулт, тревожност, и се наблюдава постоянна поява на нови заболявания.

При свинете освен всичко това се наблюдава и самонараняване и канибализъм, при кравите се добавя близане до смърт на различни неща. При пилетата се развива огромна тревожност, която се предава на всички в пилчарника. Започват да пищят, да летят и да се блъскат едно в друго, като накрая се свиват в ъгъла и се
стаяват много уплашени.

Това се повтаря при всяко предаване на напрежение до безкрай. Появяват се зоопсихиатри, пробва се с различни лекарства, има много опити да се променят навиците на животните, което води до загуба на цели популации.

При хората в градовете наблюдаваме същите симптоми. Главоломно нарастват психичните разстройства сред хората, заболявания, като прегряване, автоимунни заболявания и отслабване на имунитета, нарастват с висока скорост. Рак, инфаркт, инсулт и много други подобни тежки заболявания покосяват все повече хора и на всякаква възраст. Опитите чрез ваксини, профилактики, различни способи за отслабване на напрежението, като футбол, телевизия, пазарски центрове, концерти и много други подобни, не дават никакъв резултат.

Появата на масови терапии, като тези, водени от хора, като Антани Робинс, Гранд Кардон и други, също бързо губят своята ефективност. Все повече хора сменят религиите, като търсят отговора на своята тревожност там. Нарастват почитателите на нови учения за мир и хармония, но това също бързо губи своя успокояващ ефект.

Желанието за възпроизводство в хората от града рязко намалява, както и тяхната реална възможност за поколение. Нараства главоломно броят на хомосексуалните и всякакъв тип сексуалност в желанието си за намиране на изход от създалата се ситуация. Употребата на наркотици, цигари, стероидни комплекси и алкохол бележи ръст. Въпреки осъзнатите проблеми от тях изборът на хората е да ги употребяват само и само да притъпят чувството на безпокойство и безсмисленост.

Съвременните градове отдавна са спрели да бъдат средище на интелигенцията и можем да кажем, че те снижават нивото на живеещите в тях, вместо да го подобряват. Още повече че глобалните социални мрежи са направили света едно голямо село и е невъзможно да бъдем скрити в която и да е част на света, където се използват те. Това спира да прави града отново място, където можем да се скрием от тълпата и да открием нови светове. Именно населените места с висока гъстота правят хората най-инертни и следващи тълпата.

Коронавирусът е ново явление за съвременния свят, но няма да е последното. Всички тези изброени фактори водят до ескалиране на нови пандемии, спадове на имунитети и разрушения на човешките тела и души. Живеещите в града нямат шанс да се разминат с пандемията, защото са зависими от храна, вода, услуги и
нормално място за раздвижване от създаденото градско устройство.

При пандемии, войни и всякакви катаклизми именно градското население ще бъде изличено за много кратко време. Хаосът ще вземе повече жертви от самите събития. Когато хората усетят заплаха, те действат без мисъл за общото, а мислят само за себе си дори с цената на живота на всички останали. Можем да видим глупостта на цели групи хора при пазаруване и струпване на едно място, при положение че е жизненоважно за тях да не го правят.

Ролята на града в нашия живот е достигнала своя пик и постепенно ще губи своето значение. Бъдещето
е в нов тип населени места, които ще играят две роли – да помогнат на увредените от градския живот да се
възстановят и да създадат перфектни условия за щастлив и пълноценен живот, който да живеят хората.

Първата роля е краткосрочна (като краткосрочна в създалата се ситуация е в период около 100 години), а втората роля е дългосрочна (за следващите столетия).

Всеки, който влага ресурси в съвременните градове, е обрекъл своята инвестиция. Голямата възможност за инвестиция и развитие е в новите видове населени и рехабилитационни места за хората. След коронавируса хората ще имат нужда от възстановяване. Дългото време в затворени помещения и стресът ще ги карат жадно да търсят къде да се заредят с енергия и желание за живот.

Който бъде подготвен в този момент, той ще владее икономиката и финансите в новата реалност. Ние вече работим усилено в тази посока и търсим съмишленици, с които до довършим започнатото. Всяко време дава на хората, които живеят в него, само по една невероятна възможност. Тази е възможността на нашето време. Ще я пропуснеш ли, или ще се включиш в нея?

Коментари [0]

Ако искате да оставите коментар, моля влезте с някой от профилите си в