Какво е нужно, за да се оправи България?

0
      През целия си живот съм обичал родината си и съм се чудил, какво трябва да стане, за да може България да стане отново велика и да се възвърне самочувствието и самоуважението на българина. Винаги съм си мислел, че големината на държавата има значение. Много често съм съжалявал за загубените територии и хора през Балканските войни и Първата Световна Война. Обществото ме е насочвало да вярвам, че това е проблема на България и заради тяхната загуба и по-малкия ни брой не можем да започнем да блестим отново като държава и като етнос. 
      Тази заблуда затъкмяваше съзнанието ми дълги години докато един ден не ми се наложи да прочета повече за Китай, неговата социално-икономическа уредба и история. Тогава с учудване установих, че най-голямата трудност за китайците е била да задържат такова огромно население в една държава и всичките им усилия отиват в тази посока, а не в посока развитие на човека и обществото. Тогава осъзнах колко е трудно да накараш 3 човека да мислят в една посока и да действат като едно, а какво остава за 1,4 милиарда. Просветна ми, че голямата територия и население може да е голямо бреме, а не предимство. Ако в началото не са положили перфектна система, която да изгражда хората, като единици, структура и посока, то всички усилия ще отидат в задържане на статуквото и накрая пак всичко ще се разруши. Създавал съм много бизнеси и организации, и всеки път, когато не съм положил правилното начало организацията е била обречена, защото всички усилия и време ти отиват да оправяш грешки. Така не ти остава никакво време за планиране на бъдещето и за мислене и действие в посока развитие. Тогава осъзнах и абсурдността на твърдението, че сме малки и не можем да се оправим поради тази причина. 
      Всички големи държави в света имат огромни грешки в модела на създаване и управление, така че те са обречени на разруха, каквито и усилия да полагат. От друга страна, ние българите сме в идеална позиция да изградим бъдещето си по начин, който да ни гарантира величие и просперитет. Защо го вярвам? Първо ние сме малко на брой и сме в начален стадий на изграждане на нашата система на функциониране на държавата. За наша радост през тези 30 години преход не сме поставили начало на трайна бъдеща система на развитие и управление на държавата. Ние сме на дъното и трябва да решим как да се организираме, накъде да поемем и къде да вложим всичките си усилия. Няма какво да губим и няма интереси, които да задържат хората да не се променят. Това е първото и най-важно условие, за да можем да изградим здраво и щастливо общество. Когато на дадено място има силни интереси те винаги се противопоставят на промяната, защото ще загубят предимството, което имат до този момент. Ще хвърлят целия си ресурс и усилия в спиране на изграждане на нещо ново. Новото означава заплаха за тях. Погледнато от този ъгъл ние сме си в перфектна позиция. 
Втория голям проблем на големите държави е все по-големия брой жители, които отпадат от съвременното общество. Ще обясня какво точно имам предвид с това мое твърдение. През 30-те години на двадесети век социалния психолог Елтън Майо прави изследвания как най-добре да се работи с хората спрямо нуждите на тогавашното общество. За да не се инвестират пари в обучение и образоване на кадрите се търси система, в която работниците ще бъдат най-ефективни с наличните знания и умения. Тогава се намира система, при която работниците да бъдат подреждани и да са максимално ефективни за предприятието. Важно е да отбележим, че хората тук са като шахматни фигури наредени на дъска с цел да произвеждат максимална печалба за собственика. Никъде не се разглежда интереса на фигурите и никъде не се мисли за тяхното бъдеще. Поради темпа на развитие на технологиите и обществото от онова време един човек е можел цял живот да изкара без да разбере, че е фигурка, а не човек и без да му остава много време, в което да е безполезен. За тези, които са оставали безполезни са създадени социалните системи. 
      С напредването на технологиите всичко, което се е случвало до момента започва да се случва с по-голяма и по-голяма скорост. Виждаме, че в днешно време натиска върху социалните системи е огромен заради нарастващия брой ненужни хора. Вече всеки икономист знае, че те ще се сринат и въпроса, който още е без точен отговор е кога. Нарастващата скорост на технологиите автоматизира производствата и увеличава масата на ненужните в обществото. Възрастта, при която това се случва е паднала до 45 години и става все по-малка. Големите държави са изправени пред огромни маси хора, които са ненужни, но и не могат да се използват, защото те не искат да си понижават стандарта два, три пъти. Този проблем ще ескалира в близките 10-15 години и живеещите там ще го усетят със страшна сила. Без огромни човешки жертви няма да може да се намери решение и ще платят с живота си, тези, които работят и живеят там сега. 
Като нова икономика ние можем да оформим посоката на нашето развитие сега и то не като копираме западния модел, а намерим нашите силни страни, съобразим се с профила нана нашето население и неговото образование в момента и проектираме едно развитие, което да е полезно и за общността и за индивида. 
Вземайки всичко това предвид установих, че единствения път за развитие на България в момента е в културния туризъм. Първо в това отношение ние имаме монопол. Историята не може да се копира, подменя, купува. Нея или я имаш или я нямаш. Виждаме, че държавите, които имат историческо наследство развиват перфектен туризъм. Стават все по-популярни места за посещение и туристите оставят все повече пари в тях. Ние сме една от най-продължителните и разнообразни цивилизации. Лошото е, че няма останали запазени големи архитектурни забележителности. След освобождението от османско владичество нашите първенци(които са живели в чужбина и са повлияни от тамошната култура) започват да изграждат копия на техните култури тук, а не да възраждат нашата. Така ние сме загубили своето предимство, защото сме останали велики, но на хартия. Дори измислените истории за Пепеляшка, Спящата красавица, Междузвездни войни, Марвел и други са много по-реални за харта от нашето културно минало. То не е възстановявано нито във филм, нито в игра, нито има запазено нещо грандиозно. Това предопределя нашата липса на развитие в тази посока. Създаването на един парк, който възстановява основните културни моменти запълни този пропуск през последните 140 години и изграждането на селище, което улавя българския дух от тези велики години(което ще е единствено в света) ще ни даде нужния тласък и интерес от страна на международните туристи. Важно е да избегне проблемите, които срещат до момента чуждите туристи посещавайки България, и именно - лоша пътна структура, лоши указателни табели, липса на паркинги, липса на атракции, липса на хубава българска храна в близост до обекта, липса на хубави сувенири, липса на качествена литература на техния език, която да запали искрата по България в тях, липса на качествени екскурзоводи в музеите, а в туризма не се изисква някаква тясна специализация за заетите в него. Това ще ни помогне да включим повече хора от станалите ненужни, да им помогнем да изживеят достоен и пълноценен живота, ще ни помогне свежи средства да влизат от другите държави и народи към нашата държава и нашето население и така да се увеличи паричния поток в България. Единственото, което е нужно е да изградим един такъв парк, да изработим система, която да дава стимул и да успее да включи повече хора в изграждането, разработването и експлоатирането на един такъв проект и да съумеем да покажем на търсещите подобна услуга, че в България е най-добрата такава. След това от средствата, които ще се привлекат ще можем да решим, кои са бъдещите най-добри перспективи за страната ни и да изработим система, която да обучава младите и възрастните в тази посока. Ще използваме изработените средства да продължим развитието на българите в нужната посока. Ето как като използваме наследството оставено ни от нашите предци ще можем да си подсигурим настояще и да проектираме бъдещето, което ще осигури щастие и просперитет на българския народ. На всички, които мислят като нас подаваме ръка и с радост ще ги приемем в нашата общност.

Коментари [0]

Ако искате да оставите коментар, моля влезте с някой от профилите си в